Якість атмосферного повітря у Дніпропетровській області
Забруднююча речовина:
Період: -
Дніпропетровськ
Дніпродзержинськ
Кривий Ріг
Кратність ГДК
1
Визначається за формулою Сі/ГДК, де Сі - фактична концентрація забруднючої речовини, ГДК - гранична допустима концентрація забруднюючої речовини.
Якщо кратність ГДК менше або дорівнює 1 забруднення повітря немає. Якщо більше - повітря забруднене.
Дата
Кратність ГДК
Період: -
Пил
Двооксид сірки
Оксид вуглецю
Двооксид азоту
Оксид азоту
Аміак
Фенол
Формальдегід
Cірководень
Дата
Середня концентрація за період, мг/м3